OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY & DODACÍ PODMÍNKY

ZPŮSOBY PLATBY

ZPŮSOBY DORUČENÍ ZBOŽÍ

CENA ZA PŘEPRAVU

OSOBNÍ ODBĚR V NAŠÍ LÉKÁRNĚ

Zboží lze objednat přes náš eschop  a osobně vyzvednout v naší kamenné lékárně Rosa v Hostinném.

 
PŘEPRAVNÍ FIRMA PO ČESKÉ REPUBLICE : PPL

O zpracování  objednávky a jejím předání přepravní firmě budete vždy vyrozuměni informativním emailem.
Do objednávky uveďte svůj  telefon a adresu , aby doručení objednávky bylo realizováno bez problémů. Volba večerního doručení je dostupná ve vybraných městech,seznam najdete na stránkách : www.ppl.cz ,bude vám automaticky nabídnuta,pokud je na vaší adrese dostupná.

Od určité výše objednávky je doprava zdarma (viz. ceník služeb).

Způsob platby za zboží  : Hotově při převzetí (dobírka CZK)

 

ČESKÁ POŠTA PO ČESKÉ REPUBLICE : OBCHODNÍ BALÍK

O zpracování objednávky a jejím odeslání budete informováni emailem.
Pokud Vás Česká pošta nezastihne na udané adrese, zásilka bude uložena na spádové poště, kde si ji můžete vyzvednout do 7 dní. Zároveň Vám bude zanechána zpráva. Pokud neobdržíte zprávu z pošty a přitom jste dostali expediční mail, doporučujeme Vám obrátit se na spádovou pobočku pošty, neboť z naší strany bylo zboží odesláno.
Od určité výše objednávky je poštovné zdarma (viz. ceník služeb).

Způsob platby za zboží: Hotově při převzetí (dobírka CZK)

Zboží dodáváme do 48 hodin po obdržení objednávky.

Veškeré léčivé přípravky lze dodávat pouze prostřednictvím PPL služby.

 

OBCHODNÍ  PODMÍNKY  &   ZÁRUKA

Internetová lékárna funguje v souladu s požadavky „Zákona o léčivech“ (číslo 79/1997 Sb.) a „Vyhlášky o správné lékárenské praxi“ (číslo 220/2006 Sb., resp. 255/2003 Sb.). Taktéž dodržujeme platná doporučení Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro provoz internetových lékáren a jsme schválenou internetovou lékárnou.

V případě užívání léčiva, potravinového doplňku či jiného objednávaného sortimentu se pečlivě seznamte s příbalovou informací – příbalovým letákem.

V případě nejasností se na nás obraťte písemně či telefonicky .

Internetová lékárna neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním objednaného zboží v případě, že se zákazník neseznámil s příbalovou informací či se v případě nejasností neporadil s lékárníkem či lékařem. Taktéž si vyhrazujeme možnost tiskové chyby v naší internetové lékárně.

 

OBECNÉ  OBCHODNÍ  PODMÍNKY :

Přijetí objednávky do systému internetové lékárny je závazné pro obě strany. Internetová lékárna může v ojedinělých případech požádat kupujícího (obvykle telefonicky) o autorizaci objednávky. Odmítne-li kupující autorizaci, považuje se objednávka za neplatnou.

Kupující je povinen vyplnit pravdivé údaje, které umožní vystavení platného daňového dokladu, záručního listu  a které umožní bezproblémové doručení zásilky.

V případě neúplných nebo zavádějících údajů nebude na takovouto objednávku brán zřetel.

ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží.

Reklamace v záruční době vyřizuje Lékárna Rosa ,Dolní brána 43 ,Hostinné,viz. KONTAKTY a tyto reklamace se řídí  REKLAMAČNÍM ŘÁDEM

 

 

REKLAMAČNÍ  ŘÁD  A  RECYKLACE

OBECNÁ USTANOVENÍ:

S odkazem na obecně závazné právními předpisy, zejména pak na Občanský zákoník (zákon číslo 40/1964 Sb.) a Obchodní zákoník (zákon číslo 513/1991 Sb.)  a ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost zakoupené produkty reklamovat.

 

REKLAMAČNÍ  DŮVODY:

I. PORUŠENÍ  OBALU  PŘI  PŘEPRAVĚ :
Přepravní firma ručí za zásilku do okamžiku předání konečnému zákazníkovi. Při převzetí si zásilku prohlédněte a v případě viditelného poškození či dokonce ztráty části zboží s dopravcem sepište protokol a zásilku nepřebírejte. Jakmile nám dopravce zásilku vrátí, okamžitě Vám vyexpedujeme nové zboží.

II. ODSTOUPENÍ  OD  SMLOUVY – VRÁCENÍ  CELÉ  ZÁSILKY :
Bez udání důvodu nám můžete vrátit celou objednávku do 14 dnů. Zboží v nepoškozeném originálním obalu,  kompletní a nepoužité, doručte i s daňovým dokladem bezpečným způsobem do naší lékárny. Doručení zboží na naši adresu hradí zákazník.Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně v co nejkratším termínu písemně oznámit .Za písemné oznámení se považuje i emailové sdělení. Protokol o vypořádání reklamace a  částka za zboží Vám bude zaslána na vaši korespondenční adresu nebo bankovní účet nejpozději do 14 dní.

III. OMYL PŘI  OBJEDNÁVCE – ČÁSTEČNÉ  VRÁCENÍ  ZÁSILKY :
Bez udání důvodu nám můžete vrátit část objednávky do 14 dnů. Zboží v nepoškozeném originálním obalu, kompletní a nepoužité, doručte i s původním daňovým dokladem bezpečným způsobem do naší lékárny. Doručení zboží na naši adresu hradí zákazník. Protokol o vypořádání reklamace, nový daňový doklad  a odpovídající finanční částka Vám bude zaslána na Vaši korespondenční adresu nebo bankovní účet nejpozději do 14 dní.

IV. NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

Pokud zákazník nepřevezme již vyskladněnou zásilku od dopravce ( česká pošta, PPL ) a neoznámí nám včas případné odstoupení od smlouvy,je toto považováno za její jednostranné porušení ze strany zákazníka a bude mu účtován manipulační poplatek ve výši 200,-Kč. Nezaplacení může být vymáháno soudní cestou.

V. REKLAMACE V ZÁRUČNÍ DOBĚ :
Domníváte-li se, že zboží objednané v internetové lékárně vykazuje závady a je v záruční lhůtě , uplatněte buď přímo u výrobce či u nás své právo na reklamaci. Zboží doručte se záručním listem a daňovým dokladem do naší lékárny. K závadě se vyjádříme v zákonné lhůtě.

UPLATNĚNÍ  REKLAMACE :

Reklamace musí mít písemnou podobu. V tomto smyslu je e-mail považován za písemnou podobu. Reklamace musí být uplatněna do 14 dnů .

Reklamace musí být zaslána písemně na adresu : Lékárna Rosa ,Dolní brána 43,543 71 Hostinné, e-mail : lekarna.rosa@tiscali.cz .


Reklamace musí obsahovat : přesnou identifikaci zákazníka, číslo objednávky , důvod reklamace a výši škody. Zákazník musí doručit daňový doklad či jiným věrohodným způsobem dokázat nákup zboží v naší internetové lékárně.

VYŘÍZENÍ  REKLAMACE :

Reklamace bude vyřízena  po obdržení  reklamovaného zboží a původních daňových dokladů.
Doručení zboží na naši adresu hradí zákazník.

V případě, že se jedná o vrácení registrovaného léčivého přípravku z důvodu závady v jakosti ,hradí náklady na vrácení zboží lékárna.

Internetová lékárna je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nedodal zákazník všechny podklady nutné k reklamaci a uvedené v tomto reklamačním řádu.

 

RECYKLACE :

Lékárna Rosa  zajišťuje recyklaci zakoupeného zboží. Prošlé, znehodnocené či  nevyužité zboží zakoupené v naší internetové lékárně můžete kdykoli ZDARMA vrátit za účelem ekologické likvidace. Tato výzva se týká veškerého zboží i léčiv, která spadají do kategorie zvlášť nebezpečného odpadu. Ekologicky recyklujeme také veškeré elektronické přístroje ze sortimentu firmy.

 

 

Ceník služeb

 

Přepravní firma po České republice (CZ) : PPL

do 2 999 Kč

159 Kč

nad 3 000 Kč

zdarma

Pošta po České republice (CZ)

do 2 999 Kč

119 Kč

nad 3 000 Kč

zdarma

Osobní odběr

 

do 200 Kč 30Kč poplatek

 

nad 200 kč zdarma

 

 

 

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Prodávající Lékárna Rosa s.r.o., Dolní brána 43, 543 71 Hostinné, IČO 25950479 , informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.